Ar-lein, Mae'n arbed amser

Rhoi gwybod am lifogydd neu broblem draenio

Gall llifogydd ddigwydd am nifer o resymau. Mae'n debyg y bydd sefydliadau neu berchnogion tir gwahanol yn gyfrifol am gynnal a chadw'r system ddraenio a effeithiwyd.

Rydym yn gyfrifol am:

  • Rai cyrsiau dŵr cyffredin
  • Rhai strwythurau cilfach ceuffos
  • Yr holl ddraenio ffyrdd a phalmentydd a fabwysiadwyd