Ar-lein, Mae'n arbed amser

Trwyddedau Parcio

Mae’r Cyngor wedi cyflwyno nifer o gynlluniau trwyddedau parcio ar y stryd a neilltuir ar gyfer eiddo preswyl cyfagos.

Mae’r cynlluniau’n caniatáu hawl parcio 24 awr, ac mae CBSMT yn gyfrifol am orfodi’r cynlluniau hyn. O ganlyniad, rhoddir  hysbysiad cosb benodol i’r sawl a gaiff eu dal yn parcio yn y llefydd hyn heb drwydded ddilys.

Gall preswylwyr y strydoedd sydd wedi’u cynnwys yn y cynllun wneud cais am drwydded. Gweler y ddolen dogfennau gyferbyn.

Mae’r trwyddedau hyn yn costio £34 yr un. Mae’r cyfyngiadau ar y nifer a’r mathau o drwyddedau yn amrywio o ardal i ardal. Mae manylion yr hawliau parcio wedi’u cynnwys yn y ffurflen gais.

 

Dylech gynnwys y canlynol wrth anfon eich ffurflen gais
  • Siec am y tâl priodol – yn daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.
  • Trwydded Preswylwyr – Copi o ddogfen gofrestru eich cerbyd, tystysgrif yswiriant, sylwer y dylai’r ddogfen gynnwys manylion y cyfeiriad preswyl sydd wedi’i gynnwys yn y cynllun a rhif cofrestru’r cerbyd  a/neu
  • Trwyddedau Ymwelwyr – Prawf preswylio e.e. llyfr rhent, bil trydan

Anfonwch yr holl fanylion at SWPG, BLWCH POST 87, Merthyr Tudful, CF47 7BL

I wneud ymholiadau am geisiadau tystysgrifau, ffoniwch 0 33 33 200 867 neu e-bostiwch onestopshop@merthyr.gov.uk

Am ragor o wybodaeth am y cynlluniau hyn, ffoniwch 01685 726287  neu e-bostiwch traffic.management@merthyr.gov.uk

Adnewyddu trwyddedau – Gellir gwneud hyn ar-lein.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y