Ar-lein, Mae'n arbed amser

Hawliau Tramwy

Dywedwch wrthym am unrhyw broblem ar hawl dramwy gyhoeddus gan gynnwys:

 • Arwyddion
 • Anifeiliaid
 • Rhwystrau
 • Llystyfiant wedi gordyfu
 • Camddefnydd llwybr
 • Aredig neu gnydio
 • Arwyneb y llwybr
 • Draenio
 • Gatiau, tramwyfeydd a rheiliau llaw

Mae hawliau tramwy cyhoeddus ar agor i bawb. Maen nhw’n gallu bod yn ffyrdd, yn llwybrau neu’n draciau ac yn gallu teithio trwy drefi, cefn gwlad neu eiddo preifat. Mae hawl gennych i gerdded arnyn nhw. Mae rhai hawliau tramwy hefyd ar agor i ferlotwyr, beicwyr neu fodurwyr. Mae tri math o hawliau tramwy:

 • Llwybrau troed cyhoeddus: i gerddwyr yn unig
 • Llwybrau ceffylau cyhoeddus: i gerddwyr, merlotwyr a beicwyr
 • Cilffyrdd cyhoeddus: i gerddwyr, merlotwyr, beicwyr, cerbydau modur, yn amodol ar natur y ffordd.

Os hoffech ddarganfod a yw llwybr yn hawl dramwy gyhoeddus, gallwch gysylltu â ni neu gyfeirio at y 'Map Diffiniol', sef y cofnod cyfreithiol swyddogol o hawliau tramwy cyhoeddus sydd ar gael i’w harchwilio drwy apwyntiad yn unig drwy gysylltu â rightsofway@merthyr.gov.uk, 01685 727309/726225/727052, mae’r map wedi ei leoli yn Uned 5, Parc Busnes Triongl, Pentrebach, Merthyr Tudful.

Cysylltwch â Ni