Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cynllun Swyddog Iau Diogelwch Ffyrdd

Mae Swyddogion Iau Diogelwch Ffyrdd yn help enfawr i’r Swyddog Diogelwch Ffyrdd lleol.

Gwaith Swyddogion Iau Diogelwch Ffyrdd yw helpu i hybu materion diogelwch ffyrdd yn yr ysgol a’r gymuned leol. Mae bod yn Swyddog Iau Diogelwch Ffyrdd yn rôl bwysig ond hefyd yn llawer o hwyl!

Rhaid i Swyddogion Iau Diogelwch Ffyrdd:

  • Ofalu am hysbysfwrdd diogelwch ffyrdd a sicrhau bod yr wybodaeth ddiweddaraf arni
  • Siarad mewn gwasanaethau a dosbarthiadau am faterion diogelwch ffyrdd
  • Cynnal cystadlaethau yn yr ysgol
  • Cysylltu â’r swyddog diogelwch ffyrdd lleol i adrodd nôl

Mae gan Swyddogion Iau Diogelwch Ffyrdd yng Nghymru’u gwefan eu hunain. Ewch i weld beth mae Awdurdodau eraill yn ei wneud!

Cysylltwch â Ni