Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ffioedd a phrisiau cyfredol

Priffyrdd Pris Ffioedd Newydd 1 Ebrill 2023
Defnyddiau Adeiladu £37 £41
Cais am bafin isel £116  £128
Trwydded Sgip £37 £41
Sgip anawdurdodedig £69 £76
Trwydded Sgaffaldwaith £37 £41
Sgaffaldwaith anawdurdodedig £69 £76

 

Gwaith Ar y Stryd Pris Ffioedd Newydd 1 Ebrill 2023
Trwydded Adran 50 – gosod cyfarpar newydd ar y briffordd fabwysiedig £427 £472

Adran 171 – Cloddio’r briffordd

£84  £93

 

Enwi a rhifo Strydoedd Pris Ffioedd Newydd 1 Ebrill 2023
Ailenwi neu ailrifo un eiddo presennol £105 £116
Enwi neu rifo 1 eiddo newydd £158  £175
Enwi neu rifo 2-5 eiddo £211 £233
Enwi neu rifo 6-10 eiddo £316 £349
Enwi neu rifo 11-50 eiddo £474 £524
Enwi neu rifo 51-100 eiddo £685 £757
Enwi neu rifo 101 neu fwy £949 £1049
Cadarnhau cyfeiriadau post (gan gynnwys copïau o ddogfennaeth) i gyfreithwyr a thrawsgludwyr ac i berchenogion eiddo £35 £39

Cysylltwch â Ni