Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ffioedd a phrisiau cyfredol

Priffyrdd Pris Ffioedd Newydd 1 Ebrill 2024
Defnyddiau Adeiladu £41 £43
Cais am bafin isel £128 £134
Trwydded Sgip £41 £43
Sgip anawdurdodedig £76 £150
Trwydded Sgaffaldwaith £41 £43
Sgaffaldwaith anawdurdodedig £76 £150

 

Gwaith Ar y Stryd Pris Ffioedd Newydd 1 Ebrill 2024
Trwydded Adran 50 – gosod cyfarpar newydd ar y briffordd fabwysiedig £472 £580

Adran 171 – Cloddio’r briffordd

£93 £150

 

Enwi a rhifo Strydoedd Pris Ffioedd Newydd 1 Ebrill 2024
Ailenwi neu ailrifo un eiddo presennol £116 £122
Enwi neu rifo 1 eiddo newydd £175 £183
Enwi neu rifo 2-5 eiddo £233 £243
Enwi neu rifo 6-10 eiddo £349 £365
Enwi neu rifo 11-50 eiddo £524 £548
Enwi neu rifo 51-100 eiddo £757 £791
Enwi neu rifo 101 neu fwy £1049 £1096
Cadarnhau cyfeiriadau post (gan gynnwys copïau o ddogfennaeth) i gyfreithwyr a thrawsgludwyr ac i berchenogion eiddo £39 £41

Cysylltwch â Ni