Ar-lein, Mae'n arbed amser

Hysbysu am wal gynnal neu thanlwybr

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn er mwyn hysbysu am niwed i wal gynnal neu thanlwybr.

Mae gan Fwrdeistref Sirol Merthyr Tudful filltiroedd lawer o waliau cynnal sydd wedi’u bwriadu i gefnogi’r rhwydwaith priffyrdd. Mae milltiroedd lawer o waliau cynnal y mae eu perchnogaeth yn aneglur, ac yn yr achosion hynny, bydd rhaid archwilio pob wal yn unigol.

Mae’r cyngor bwrdeistref sirol, fel awdurdod priffyrdd lleol, fe arfer yn gyfrifol am gynnal a chadw waliau sy’n is na lefel y briffordd ac yn angenrheidiol i gynnal y briffordd, fel rhan o’i ddyletswydd i gadw’r briffordd mewn cyflwr da. Yr eithriad fyddai wal sydd wedi’i hadeiladu er lles y tirfeddianwyr cyfagos.

 

Oeddech chi’n chwilio am?