Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cynlluniau Traffig

Caiff pob cais am Fesurau Rheoli Traffig eu blaenoriaethu yn unol â pholisi’r Cyngor a chaiff yr elfennau data canlynol eu hastudio:

 • Cyflymder traffig

 • Llif traffig

 • Llif cerddwyr

 • Llif seiclwyr

 • Cofnod Damwain anaf personol y 3 blynedd flaenorol

   

  Rhoddir blaenoriaeth i hanes damwain sy’n pwysoli damweiniau anaf personol mewn hafaliad sydd hefyd yn ystyried hyd y briffordd dan sylw.

   

  Cais am Gynllun Traffig

  Am unrhyw geisiadau am Gynlluniau Traffig, defnyddiwch ein ffurflen gais ar-lein

Cysylltwch â Ni