Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cerbydau wedi'u Gadael

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i adrodd am gerbyd sydd wedi'i adael.

Os ydy cerbyd yn peri rhwystr ar y briffordd neu os credir ei fod wedi’i ddwyn neu’n gysylltiedig â throsedd, adroddwch arno i Heddlu De Cymru ar 101.

Os nad oes treth ar y cerbyd dylech adrodd ar hyn i’r DVLA.

Beth yw cerbyd gadawedig?

Mae cerbyd gadawedig yn un nad yw i’w weld yn cael ei ddefnyddio’n rheolaidd ac a fu yn y man am gyfnod o amser (2 wythnos neu fwy fel arfer).

Os ydy cerbyd ar dir preifat rhaid i ni roi rhybudd 15 niwrnod yn gyntaf i’r tirfeddiannwr. Pan fo’r 15 niwrnod ar ben bydd y cerbyd yn cael ei drin fel pe bai ar y briffordd.

Mae hwn yn wasanaeth lle mae ffi neu dâl. Am wybodaeth ar ffioedd presennol a thaliadau gweler ein tudalen Ffioedd Iechyd Amgylcheddol a Thaliadau.

Adrodd ar gerbyd gadawedig

I adrodd ar gerbyd gadawedig rhaid i ni wybod:

  • lleoliad y cerbyd
  • am faint mae wedi bod yna
  • model a lliw
  • rhif cofrestru’r cerbyd
  • cyflwr cyffredinol y cerbyd

 

Oeddech chi’n chwilio am?