Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cŵn yn Baeddu

Mae’n norm bellach i staff gynnal patrolau i arsylwi ar berchnogion sy’n caniatáu i’w cŵn faeddu ac mae’n debygol y byddai hyn yn arwain at erlyniad.

Mae cŵn yn baeddu yn broblem fawr i ni ac os gallwch ein helpu i nodi pa berchnogion cŵn sy’n caniatáu i hyn ddigwydd rydym am glywed gennych. Casglwch gymaint o wybodaeth â phosibl am bwy, pryd a ble a’i phasio ymlaen ar y rhif neu’r cyfeiriad e-bost isod.