Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ffioedd a thaliadau iechyd amgylcheddol

Mae Adran Iechyd yr Amgylchedd yn cynnal amrywiaeth o wasanaethau. Mae rhai o'r rhain ar ffi osod neu ar dâl gwasanaeth. Caiff taliadau eu hadolygu yn flynyddol.

Gwasanaethau gyda ffi neu dâl

 • Rheoli plâu domestig a masnachol
 • Triniaeth tyllu cosmetig, electrolysis, tatŵio, aciwbigo
 • Arolygiadau ail-sgorio hylendid bwyd a thystysgrifau iechyd
 • Corlannu  Anifeiliaid
 • Symud, storio a gwaredu cerbydau wedi eu gadael
 • Asesiad risg a samplu cyflenwadau dŵr preifat
 • Hysbysiadau cosb benodedig
 • Hysbysiadau tai ac adroddiadau mewnfudo
 • Ymholiadau tir halogedig
 • Cofrestri cyhoeddus – chwiliadau a chopïau
 • Trwyddedau petrolewm
 • Trwyddedau Safle Cartrefi Symudol
 • Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2010 – Prosesau a ganiateir

Gweler isod am ffioedd a thaliadau 2023/2024.

Cysylltwch â Ni