Ar-lein, Mae'n arbed amser

Erthygl 4

Cyfarwyddyd Erthygl 4


Gall yr awdurdod cynllunio droi at Gyfarwyddyd Erthygl 4 er mwyn gwahardd newidiadau bychain fyddai fel arfer yn cael eu caniatáu o dan Hawliau Datblygu a Ganiateir hyd yn oed mewn ardal gadwraeth. Mae Erthygl 4 yn benodol yn gwahardd rhai mathau o ddatblygiadau, ac mae’n benodol i rai strydoedd, rhannau o strydoedd a hyd yn oed rhai tai.

Ar hyn o bryd mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful y cyfarwyddiadau Erthygl 4 canlynol yn eu lle:


Ardal Gadwraeth Canol y Dref Merthyr Tudful: Ardal Pontmorlais

Ardal Gadwraeth Tretomos:                 
  • 10 Stryd Castell Newydd 
  • 44 Stryd Tomos Uchaf 
  • The Mount, Ffordd y Frenhines 
  • Brynawel, Ffordd y Frenhines

Cysylltwch â Ni