Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cwrdd  Siôn Corn 2021

Pwrpas yr apêl hon yw galluogi aelodau’r cyhoedd i brynu anrhegion ar gyfer plant na fyddai, o bosib yn derbyn dim yn ystod cyfnod y Nadolig. Efallai mai hwn fydd eu hunig ymweliad gan Siôn  Corn.

Llynedd, derbyniodd 202 o blant a 50 o deuluoedd gymorth i sicrhau eu bod yn cael Nadolig i’w gofio. Mae’ch caredigrwydd a’ch cefnogaeth wedi bod yn eithriadol a gobethio, y bydd fodd i chi gynorthwyo unwaith yn rhagor, eleni er mwyn gwneud gwahaniaeth mawr i blentyn ym Merthyr y Nadolig hwn.

Gall rhoddion gael eu gadael yn y canolfannau casglu canlynol, cyn Dydd Llun, 6 Rhagfyr 2021:

B & Q Merthyr

Co-op – Pentrebach

Smithy’s Bakery – Tref Merthyr

Beacons Pharmacy – Tref Merthyr

Uned 5 – Parc Busnes Triongl - Merthyr

Yn sgil rheoliadau iechyd a diogelwch, nid oes fodd i ni dderbyn teganau sydd eisoes wedi cael eu defnyddio. Byddwn hefyd yn gofyn i chi beidio â lapio anrhegion.

M unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â Chanolfan Deulu Merthyr Tudful ar (01685) 725018 rhwng  9 – 5pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener

Mae’r apêl yn cael ei drefnu gan Adran Gwasanaethau Cymdeithasol CBSMT.

Operation Santa 2021 Image Help Donate this Christmas

Cysylltwch â Ni