Invest in Merthyr Tydfil

Ar-lein, Mae'n arbed amser

Mae 'Buddsoddi ym Merthyr' yn rhoi'r cyfle i chi gael mynediad at a gweld eiddo busnes gwag a thir oddi fewn i ardal Merthyr Tudful.

Eiddo ym Merthyr Tudful

Eiddo busnes cyfredol a thir sydd ar gael ar werth neu ar rhent um Merthyr Tudful.

Cymorth a chyngor ar fusnes

O grantiau a benthyciadau busnes i gyngor ar fusnes a chymorth i ddechrau busnes.

Planning

Planning

Pam Merthyr Tudful?

Pam ddylech chi ddewis Buddsoddi Merthyr Tudful?

Chwilio am safleoedd busnes

Gweld rhestr gyfredol o dir ac eiddo sydd ar werth

Gosod eiddo masnachol

Gwybodaeth am swyddfeydd sydd gan y Cyngor I’w rhentu

Rheoli Ystadau

Gwybodaeth ar amrywiaeth o ardaloedd mae’n tîm ystadau yn delio a nhw gan gynnwys cael a chael gwared ar dir

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y