Ar-lein, Mae'n arbed amser

Pam Merthyr Tudful?

Seilwaith

Mae Merthyr Tudful yn cynnig cyfleoedd ardderchog ar gyfer buddsoddi. Fe’i lleolir ryw 24 milltir o brifddinas Cymru, Caerdydd, sy’n hawdd cyrraedd ati ar hyd yr A470. Mae’r A470 hefyd yn darparu mynediad da i’r M4.

Treftadaeth

Mae Merthyr Tudful yn parhau i fod yn un o'r 'economïau busnes sy'n tyfu gyflymaf yn Ne Cymru sy'n cael ei gefnogi gan raglen fuddsoddi helaeth. Adleolwch eich busnes i Ferthyr Tudful a gwireddu'r cyfleoedd.

Datblygiadau Cyfredol

A phrif safleoedd datblygu ym Merthyr Tudful dyma reswm arall i chi ddewis Merthyr Tudful are gyfer buddsoddi.

Twristiaeth

For those interested in the 'great outdoors' there are many activities available from guided walks along the famous Taff Trail, downhill mountain biking at BikePark Wales, to Climbing in the Rock UK Summit Centre