Ar-lein, Mae'n arbed amser

Seilwaith

Mae Merthyr Tudful yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer buddsoddi. Lleolir y dref 24 milltir o Brifddinas Cymru, Caerdydd sy’n hawdd cyrraedd ati ar hyd yr yr A470. Mae’r A470 hefyd yn darparu mynediad hawdd at yr M4.

Mae ffordd yr A465 sydd wedi ei gwella’n ddiweddar yn ffordd bwysig iawn i ganolbarth Lloegr ac i Orllewin Cymru.

Mae Merthyr Tudful yn cynnig amrywiaeth o drafnidiaeth gyhoeddus. Mae llinell reilffordd yn mynd yn unionyrchol i Orsaf Rheilffordd Ganolog Caerdydd ac mae hefyd yn cynnig gwasanaeth bws dibynadwy a chyfleusterau parcio.

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?