Ar-lein, Mae'n arbed amser

Trwydded ffair

Mae angen i bobl sy'n dymuno gweithredu ffair ar dir preifat neu dir y cyngor hysbysu'r Cyngor cyn cynnal y digwyddiad.

Bydd angen ichi hysbysu'r adran berthnasol yn y cyngor yn enwedig yr adran parciau. Cysylltwch â'r brif dderbynfa ar 01685 725000 i gael eich cyfeirio at yr ardal briodol.

Cysylltwch â Ni

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y