Ar-lein, Mae'n arbed amser

Hamdden a Thriniaeth Bersonol

Cofrestru tatŵs, tyllu ac electrolysis

I wneud tatŵs, tyllu cosmetig, micropigmentio ac electrolysis, rhaid i’r safle a’r person sy’n gwneud y gwaith fod yn gofrestredig gyda’r Cyngor.

Cofrestru Aciwbigwyr

I wneud aciwbigo rhaid i’r safle a’r person sy’n gwneud y gwaith fod yn gofrestredig gyda’r Cyngor.