Ar-lein, Mae'n arbed amser

Rhestr Cerbydau Dynodedig

Chwefror 2024

Dynodedig ar gyfer bwriadau Adran 165 Deddf Cydraddoldeb 2010

Nodwch: Mae rhifau ceir â’r rhagddodiad HC yn dynodi fod y cerbyd yn Gerbyd Hacni. Mae rhifau ceir â’r rhagddodiad PV yn dynodi fod y cerbyd yn Gerbyd Hurio Preifat.

Deiliad y drwydded Rhif Gwneuthuriad Model Dyddiad y Cerbyd Dynodedig
Abdul Kashim PV320 Peugeot Horizon 15/3/2023
Kelvin Lewis HC462 Ford Journey Grand 26/06/2022
Kelvin Lewis PV271 Mercedes Sprinter 26/06/2022
Kelvin Lewis PV248 Mercedes Sprinter 19/08/2022
Roland House PV290 Citroen Berlingo 26/06/2022
Kelvin Lewis PV299 Mercedes Sprinter 26/06/2022
Kelvin Lewis PV305 Mercedes Sprinter 26/06/2022
Kelvin Lewis PV323 Mercedes Sprinter 10/5/2023