Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyfathrebu

Gweler ein polisïau cyfathrebu, gwybodaeth ymgynghori, papur newydd Contact, a gwybodaeth dechnegol am y wefan gan gynnwys cwcis, hygyrchedd a phreifatrwydd.

 

Newyddion y Cyngor

Gweler newyddion ddiweddaraf y Cyngor

Croeso i gyhoeddiad CYSWLLT ar ei newydd wedd

Croeso i gyhoeddiad CYSWLLT ar ei newydd wedd.

Ymgynghori

Cymryd rhan mewn Ymgynghoriadau, Arolygon a Dweud Eich Dweud ar Wasanaethau'r Cyngor.

Canllawiau Cyfryngau Cymdeithasol Cymunedol

Os gwelwch yn dda, darllenwch ganllawiau’r gymuned, sydd ar waith er mwyn cadw pobl yn ddiogel.

Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Datblygwyd y Strategaeth Gyfathrebu hon er mwyn egluro’r ffordd y mae'r Cyngor yn cyfathrebu gyda’i drigolion, ei bartneriaid, busnesau a phob aelod arall o’n cynulleidfa allweddol.

Mynediad

Sut yr ydym yn gallu gwneud y wefan yn fwy hygyrch

Cwcis

Manylion am y defnydd o’ch gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn defnyddio gwefan y Cyngor.

Recite Me

Bar offer iaith a hygyrchedd y we Recite Me