Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cod Ymarfer Cynghorwyr

Gwnaeth Ddeddf Lleoliaeth 2011 hi’n ofynnol i bob awdurdod lleol fabwysiadu ‘Cod Ymarfer’ sy’n nodi’r safonau ymddygiad disgwyliedig gan gynghorwyr lleol.

Mae’r Cod Ymarfer yn sicrhau bod yr holl gynghorwyr yn cadw’r safonau ymddygiad uchaf wrth gyflawni’u dyletswyddau.

Cod Ymarfer Cynghorwyr

Mae Pwyllgor Safonau’r Cyngor yn gyfrifol am ystyried unrhyw gwynion yn erbyn cynghorydd yn erbyn y Cod Ymarfer.

 

Cyflwyno cwyn am ymddygiad cynghorydd

Os ydych yn dymuno cwyno bod cynghorydd neu aelod cyfetholedig o Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi methu â chydymffurfio â’r Cod Ymarfer, cyflwynwch eich cwyn yn ysgrifenedig i’r Swyddog Monitro.

Gallwch hefyd gyflwyno cwyn ffurfiol trwy ddefnyddio ein trefn cwyno neu os nad yw hyn yn bosibl gallwch gyflwyno cwyn ffurfiol i’r Ombwdsmon.

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y