Ar-lein, Mae'n arbed amser

Diogelu data a rhyddid gwybodaeth

Casglu a chadw gwybodaeth bersonol a gwneud cais am wybodaeth gan y Cyngor.

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (neu’r GDPR)

Eich hawliau a’n cyfrifoldebau o dan ddeddfwriaeth diogelu data.

Ceisiadau Diogelu Data

Sut i wneud cais Diogelu Data.

Cynllun Cyhoeddi

Edrychwch ar ein Cynllun Cyhoeddi.

Cyngor ar y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth

Eich hawliau a'ch cyfrifoldebau yn ôl y Ddeddf.

Cais Rhyddid Gwybodaeth

Sut i wneud Cais Rhyddid Gwybodaeth

Cyngor ar y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

Eich hawliau a'ch cyfrifoldebau yn ôl y Ddeddf

Cais am Wybodaeth Amgylcheddol

Sut i wneud cais am Wybodaeth Amgylcheddol.

Cofnod Datgeliadau

Defnyddiwch y rhan hon o'r wefan i weld Bas Data cofnod datgeliadau'r Awdurdod.

Hysbysiadau Preifatrwydd

Hysbysiadau Preifatrwydd y Cyngor.

Polisïau Diogelu Data

Ein polisïau diogelu data mwyaf diweddar.