Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dogfennau Rhanbarthol

Mae Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Cwm Taf wedi datblygu Cynllun Strategol Rhanbarthol dair blynedd o hyd yn cynghori awdurdodau lleol ynghylch cyflenwi rhanbarthol a chydweithredol lleol effeithiol o’r Rhaglen i sicrhau’r cyflenwad mwyaf effeithiol ac effeithlon o’r gwasanaeth. Mae’r Cynllun Strategol Rhanbarthol yn gosod allan blaenoriaethau a argymhellir a chydbwysedd arfaethedig y gwario ar gyfer y rhanbarth o ran blaenoriaethau Pwyllgor Cydweithredol y Rhanbarth.

Cysylltwch â Ni