Ar-lein, Mae'n arbed amser

Hunan Asesiad Corfforaethol

Byddwn yn adolygu ein perfformiad yn barhaus drwy gydol y flwyddyn. Mae ein proses hunan-arfarnu yn cymell gwasanaethau i edrych ar:

  • Y gwahaniaeth maen nhw’n ei wneud
  • Pa mor dda ydi’r darparu
  • Effeithiolrwydd eu systemau arwain a rheoli  

Pob blwyddyn byddwn yn adolygu ein gwaith ac yn gwerthuso’r cynnydd yn erbyn blaenoriaethau’r cynllun corfforaethol. Byddwn wedyn yn paratoi adroddiad sy’n nodi pa mor dda yw ein perfformiad ynghyd â’r hyn y gallwn ei wneud i’w wella.

Darllenwch ein Adroddiad Asesiad Corfforaethol 2021-22 diweddaraf

Cysylltwch â Ni