Ar-lein, Mae'n arbed amser

Pleidleisio ac Etholiadau

O'r mathau o etholiadau a sut i gofrestru i sut a ble i bleidleisio a chanlyniadau etholiadau.

Cofrestru i Bleidleisio

Mae’n rhad ac am ddim, yn gyflym, ac yn hawdd cofrestru ar-lein.

Sut i Bleidleisio

Y gwahanol ffyrdd o bleidleisio mewn gorsaf, trwy'r post neu drwy ddirprwy.

Gorsafoedd Bleidleisio

Dod o hyd i’ch gorsaf bleidleisio leol

Dyfod yn Gynghorwr

Y broses i’w dilyn os oes diddordeb gennych ddyfod yn gynghorydd lleol.

Canlyniadau Etholiadau

Gweld canlyniadau'r etholiad diweddaraf a chanlyniadau etholiadau blaenorol.

Arolwg o Etholaethau Seneddol

Comisiwn Ffiniau i Gymru ar gyfer adolygu Etholaethau Seneddol yng Nghymru

Mathau Gwahanol o Etholiadau

Gallwch gael gwybodaeth am y gwahanol fathau o etholiadau a phwy sy’n gymwys i bleidleisio ynddynt.

ID Pleidleisiwr

O 4 Mai 2023, bydd angen i bleidleiswyr yng Nghymru ddangos ID ffotograffig i bleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio mewn rhai etholiadau.

Adolygaid o Ddosbarthau Etholiadol, Mannau Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio

Gadewch i ni wybod eich barn ar ein hadolygiad o ardaloedd pleidleisio, lleoedd a gorsafoedd