Ar-lein, Mae'n arbed amser

Pleidleisio ac Etholiadau

O'r mathau o etholiadau a sut i gofrestru i sut a ble i bleidleisio a chanlyniadau etholiadau.

Sut i Bleidleisio

Y gwahanol ffyrdd o bleidleisio mewn gorsaf, trwy'r post neu drwy ddirprwy.

Etholiadau Cyfredol

Cael gwybod pa etholiadau lleol a chyffredinol sydd ar y gweill yn Merthyr Tyudful

Cofrestru i Bleidleisio

Mae’n rhad ac am ddim, yn gyflym, ac yn hawdd cofrestru ar-lein.

Mathau Gwahanol o Etholiadau

Gallwch gael gwybodaeth am y gwahanol fathau o etholiadau a phwy sy’n gymwys i bleidleisio ynddynt.

Diwygiadau Ffiniau Cynghorau

Mae gan Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ddyletswydd i gynnal arolwg o’r 22 Prif Gyngor yng Nghymru bob deng mlynedd.

Gwneud newidiadau i’ch cofrestriad

Beth i’w wneud os ydych wedi newid eich enw neu symud cartref.

Gorsafoedd Bleidleisio

Dod o hyd i’ch gorsaf bleidleisio leol

Arolwg o Etholaethau Seneddol

Comisiwn Ffiniau i Gymru ar gyfer adp;ygu Etholaethau Seneddol yng Nghymru

Dyfod yn Gynghorwr

Y broses i’w dilyn os oes diddordeb gennych ddyfod yn gynghorydd lleol.

Canlyniadau Etholiadau

Gweld canlyniadau'r etholiad diweddaraf a chanlyniadau etholiadau blaenorol.