Ar-lein, Mae'n arbed amser

Mathau gwahanol o etholiadau

Mae gwahanol fathau o etholiad yn y DU, a gellir galw refferendwm fel ffordd o ofyn cwestiwn i’r cyhoedd. Fel mae arolwg barn ar droed, byddwch yn cael gwybodaeth ar y math o etholiad ond ni fyddwch yn gallu cymryd rhan oni bai eich bod wedi cofrestru i bleidleisio.

Etholiadau Cyngor Lleol

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 11 adran etholiadau lle mae cyfanswm o 33 o gynghorwyr yn cael eu hethol drwy’r dull y cyntaf i’r felin. Fel arfer mae etholiadau i’r unig gyngor cymunedol ym Medlinog yn cael eu cyfuno a’r etholiad bwrdeistref sirol.

Cynhaliwyd yr Etholiad Cyngor Lleol diweddaraf yn Rhagfyr 2019

Etholiadau Seneddol y DU

Mae Aelodau Seneddol yn cael eu hethol i’r Tŷ Cyffredin mewn Etholiad Seneddol Cyffredinol.

Ar hyn o bryd, mae Merthyr Tudful yn cyfuno a rhan Ogleddol bwrdeistref sirol Caerffili (cwm uchaf Rhymni) i greu Etholaeth Merthyr Tudful a Rhymni.  Fodd bynnag, ar 24 Mawrth 2016, cyhoeddodd y Comisiwn Ffiniau I Gymru ddechrau Arolwg 2018 o Etholaethau Seneddol yng Nghymru, a gal y manylion i'w gweld ar eu gwefan.

Oni bai am amgylchiadau eithriadol, cynhelir Etholiadau Seneddol yn awr bob 5 mlynedd, ar y dydd Iau cyntaf ym mis Mai.

Cynhaliwyd yr Etholiad Seneddol y DU diweddaraf yn Mehefin 2017.

Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cynulliad datganoledig yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru gyda’r pŵer i wneud deddfwriaeth yng Nghymru. Mae gan bawb yng Nghymru bum Aelod Seneddol; un ar gyfer eich ardal etholaeth a phedwar sy’n cynrychioli’r rhanbarth lle rydych yn byw.

Pan fyddwch yn pleidleisio mewn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru bydd gennych ddwy bleidlais – un i ethol eich aelod etholaeth ac un i ethol eich aelod rhanbarthol. Ym Merthyr Tudful byddwch yn pleidleisio am aelod etholaeth Merthyr a Rhymni ac 4 aelodau rhanbarthol De Ddwyrain Cymru. Mae’r Cynulliad yn cynnwys 60 o aelodau:

  • 40 Aelod Seneddol sy’n cynrychioli etholaethau daearyddol ac yn cael eu hethol drwy’r dull y cyntaf i’r Felin; a
  • 20 Aelod Seneddol o bum rhanbarth etholiadol gan ddefnyddio dull D’Hondt o gynrychiolaeth gyfrannol

Cynhaliwyd yr Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru diweddaraf yn Mai 2016.

Etholiad Comisiynwyr Heddlu a Throsedd

Pan fyddwch yn pleidleisio yn yr etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd byddwch yn defnyddio’r system pleidleisio Atodol. Er enghraifft, gofynnir i’r etholwr ddewis ymgeisydd a ffafriaeth gyntaf ag ymgeisydd ag ail ffafriaeth. Os nad oes mwyafrif o 50% +1 o’r pleidleisiau ffafriaeth gyntaf, yna bydd y pleidleisiau ail ffafriaeth yn cael eu hystyried. Os mai dim ond dau ymgeisydd sy’n sefyll yn eich ardal, yna defnyddir y system y cyntaf i’r felin.

Mae Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn dod o dan ardal heddlu De Cymru.

Cynhaliwyd yr etholiad Comisiynwyr Heddlu a Throsedd diwethaf yn Mai 2016.

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y