Ar-lein, Mae'n arbed amser

Sut i bleidleisio

Y gwahanol ffyrdd o bleidleisio mewn gorsaf, trwy'r post neu drwy ddirprwy.

 

Gorsafoedd Pleidleisio

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn dewis pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio.

Pleidleisio drwy’r Post

Mae pleidleisio drwy’r post yn ffordd hawdd a chyfleus o bleidleisio heb orfod mynd i orsaf bleidleisio.

Pleidleisio drwy Ddirprwy

Mae pleidlais drwy ddirprwy yn galluogi’r etholwr i benodi unigolyn arall i bleidleisio ar ei ran.