Ar-lein, Mae'n arbed amser

Pleidleisio drwy Ddirprwy

Mae pleidlais drwy ddirprwy yn eich galluogi i benodi unigolyn arall i bleidleisio ar eich rhan, naill ai yn yr orsaf bleidleisio neu drwy’r post.

Pwy sy’n gallu pleidleisio drwy ddirprwy?

Pleidleisio drwy ddirprwy ar gael i unrhyw un sydd wedi cofrestru i bleidleisio.  I fod yn gymwys am bleidlais drwy ddirprwy, mae’n rhaid i chi roi rheswm i ni pam na allwch bleidleisio eich hun. Gallai hyn fod oherwydd y canlynol:

  • Mae gennych anabledd corfforol. Yn yr achos hwn, mae’n debyg y bydd angen i chi gynnwys datganiad bod y wybodaeth yn gywir gan feddyg, nyrs neu warden cartref.
  • Mae eich gwaith yn mynd a chi i ffwrdd o gartref ar sail barhaol neu ar ddiwrnod penodol yr etholiad.
  • Byddwch ar wyliau pan mae’r etholiad yn digwydd.
    Rydych wedi symud cartref ers cofrestru ac nid ydych yn gallu mynd i’ch hen orsaf bleidleisio.
Gwneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy

I bleidleisio drwy ddirprwy, naill ai’n barhaol neu unwaith yn unig, bydd angen i chi gysylltu â ni am ffurflen gais.

Mae’n rhaid i’r unigolyn y byddwch yn ei benodi fel dirprwy fod wedi cofrestru’n unigol i bleidleisio. Ni allant weithredu fel dirprwy ar gyfer mwy na dau etholwr (oni bai eu bod yn perthyn).

Gellir anfon pleidleisiau drwy ddirprwy i gyfeiriad y tu allan i’r DU, ond dylech ystyried faint o amser y byddai’n ei gymryd i anfon a dychwelyd papurau pleidleisio mewn pryd erbyn yr etholiad.