Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Dipio Anghyfreithlon

Lleoliad y digwyddiad

Cam 1 o 4

Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch i’n helpu ni ddod o hyd i ble y cafodd yr eitemau eu dyddodi

Eich manylion cyswllt a’ch cyfeiriad?

Cam 3 o 4

Canfod cyfeiriad

Gwybodaeth bellach

Cam 4 o 4

Rhowch fanylion isod.

(Meysydd sydd wedi'u nodi â * yn orfodol)

Adroddiad wedi ei gyflwyno

Eich rhif cyfeirnod yw :

Byddwn yn anfon e-bost yn cadarnhau. p>

Beth sy’n digwydd nesaf?

Rydym wedi anfon eich adroddiad at ein Tîm Glanhau’r a Gorfodi.

A bydd Swyddog yn ceisio ymweld â’r ardal ac archwilio o fewn 5 diwrnod gwaith.

Pryd i gysyllltu â ni

Os ydych wedi gwneud camgymeriad neu fod angen newid unrhyw beth yn eich adroddiad.

Diolch i chi am roi eich amser i ymweld â ni www.merthyr.gov.uk

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y