Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Rhoi gwybod am Broblemau Priffyrdd Cyffredinol

Gwybodaeth am Ddigwyddiadau

Cam 1 o 3

Defnyddiwch yr ardal chwilio uchod er mwyn canfod enw'r stryd

Gwybodaeth am Ddigwyddiadau

Cam 2 o 3

Rhowch fanylion isod.

(Meysydd sydd wedi'u nodi â * yn orfodol)

Beth yw eich manylion cyswllt a chyfeiriad?

Cam 3 o 3

Adroddiad wedi ei gyflwyno

Eich rhif cyfeirnod yw :

Lleoliad

Amcangyfrif Dyddiad yr Archwiliad

O fewn 5 diwrnod gwaith

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y