Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Rhoi gwybod am orchudd twll archwilio neu grât gwli sydd ar goll neu wedi ei ddifrodi

Gwybodaeth am Ddigwyddiadau

Cam 1 o 3

Chwiliwch isod er mwyn dewis y stryd sydd agosaf at y perygl

Gwybodaeth am Ddigwyddiadau

Cam 2 o 3

Dewiswch y Stryd/Ffordd agosaf

Rhowch fanylion isod.

(Meysydd sydd wedi'u nodi â * yn orfodol)

Beth yw eich manylion cyswllt a chyfeiriad?

Cam 3 o 3

Dewiswch y Stryd/Ffordd agosaf

Adroddiad wedi ei gyflwyno

Eich rhif cyfeirnod yw :

Lleoliad

Amcangyfrif Dyddiad yr Archwiliad

O fewn 5 diwrnod gwaith