Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Rhoi gwybod am orchudd twll archwilio neu grât gwli sydd ar goll neu wedi ei ddifrodi

Cam 1 o 3

Peidiwch â defnyddio talfyriadau, defnyddiwch Ffordd neu Road yn hytrach na Rd, Stryd neu Street yn hytrach na St.

Cam 2 o 3

Beth ydych yn adrodd?

(Meysydd sydd wedi'u nodi â * yn orfodol)

Dewiswch o’r opsiyniau canlynol:

Beth yw eich manylion cyswllt a chyfeiriad?

Cam 3 o 3

Ydych chi am fod yn ddienw wrth roi gwybod am hyn?

Adroddiad wedi ei gyflwyno

Eich rhif cyfeirnod yw :

Lleoliad

Amcangyfrif Dyddiad yr Archwiliad

O fewn 5 diwrnod gwaith