Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Rhoi gwybod olau sydd wedi torri

Lleoliad

Cam 1 o 3

Nodwch

Os yw’r golau’n dangos un o’r camgymeriadau canlynol ffoniwch 01685 725000 yn ystod yr oriau 8:30am - 5:00pm Llun – Gwener neu 8.30am tan 4:30pm ddyddiau Gwener neu 01685 385231 gyda’r nos a phenwythnosau

  • gwifrau noeth
  • casyn golau wedi ei ddifrodi

Peidiwch â defnyddio talfyriadau, defnyddiwch Ffordd neu Road yn hytrach na Rd, Stryd neu Street yn hytrach na St.

Gwybodaeth am Ddigwyddiadau

Cam 2 o 3

Beth yw eich manylion cyswllt a chyfeiriad?

Cam 3 o 3

Rhowch fanylion isod.

(Meysydd sydd wedi'u nodi â * yn orfodol)

Beth yw eich manylion cyswllt a chyfeiriad?

Cam 4 o 4

Adroddiad wedi ei gyflwyno

Eich rhif cyfeirnod yw :

Lleoliad

Amcangyfrif Dyddiad yr Archwiliad

O fewn 5 diwrnod gwaith