Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Gasgliad Cynorthwyol

Eich manylion cyswllt a’ch cyfeiriad?

Cam 1 o 3

Canfod cyfeiriad

Gwybodaeth bellach

Cam 2 o 3

Er mwyn gwneud y broses ymgeisio mor effeithiol â phosib, atebwch y cwestiynau canlynol

Oes gennych:
Berthnasau all eich helpu i roi eich bin ar olwynion neu’ch blychau ailgylchu allan?
Cymdogion all eich helpu i roi eich bin ar olwynion a’ch blychau ailgylchu allan ar gyfer eu casglu?
Gofalwr all eich helpu i roi eich bin ar olwynion a’ch blychau ailgylchu allan ar gyfer eu casglu?

Gwybodaeth bellach

Cam 3 o 3

Rwy’n gofyn am gymorth o achos:

Rwy’n ddeiliad Bathodyn Glas sy’n caniatáu consesiynau parcio
Rwy’n derbyn elfen symudedd Lwfans Byw i’r Anabl neu Daliad Annibyniaeth Personol
Rwy’n derbyn elfen ofal graddfa uwch Lwfans Byw i’r Anabl neu Daliad Annibynniaeth Personol
Rwyf wedi fy nghofrestru’n ddall neu’n rhannol ddall
Nid oes yr un person nad yw’n anabl yn byw yn fy nghartref

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymrwymedig i gynnal eich hawliau preifatrwydd. Dim ond at ddibenion cyfreithlon y byddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol. Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol, darllenwch hysbysiadau preifatrwydd sydd ar gael ar ein gwefan. Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech wybod mwy am gydymffurfiaeth diogelu data, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data ar 01685 725000 neu data.protection@merthyr.gov.uk.