Newyddion a Digwyddiadau

Y lle gorau i chwilio am Wasanaethau a gwybodaeth y llywodraeth
Haws, cliriach, cyflymach.

Ar-lein, Mae'n arbed amser

Compass Centre opening day

Mae canolfan hyfforddiant a phreswyl unigryw wedi cael ei agor heddiw (Mawrth 22, 2023) ym Merthyr Tudful, gan Ddirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, Julie Morgan AS. Mae Hwb C…

NACE

Mae’r Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Plant Abl mewn Addysg wedi cyhoeddi mai Ysgol Gynradd Gymunedol Treod-y-Rhiw yw’r 24ain ysgol yng Nghymru a 156ed ysgol yn gyffredinol, i gael ei hardystio am yr…

Compass Centre open day

Mae preswylwyr Merthyr Tudful, sy’n chwilio am newid gyrfa, datblygu sgiliau neu gychwyn diddordeb neu weithgaredd newydd yn cael eu gwahodd i ddiwrnod agored ddydd Iau nesaf (Mawrth 23). Mae Hwb Cymu…

Rhydycar bridge

Mae pont droed newydd dros Afon Taf ac sydd yn cydgysylltu Pentref Hamdden Merthyr, Rhydycar a chanol y dref ar ei ffordd o’r safle adeiladu yn Sir Amwythig. Cafodd y bont ei hadeiladu gan Beaver Brid…

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Find us on: