Newyddion a Digwyddiadau

Y lle gorau i chwilio am Wasanaethau a gwybodaeth y llywodraeth
Haws, cliriach, cyflymach.

Ar-lein, Mae'n arbed amser

Swydd newydd at 2023!

01 Rhag 2022
Jobs fair 2023

Mae pobl yn chwilio am swydd newydd yn y flwyddyn newydd yn cael cyfle i gwrdd â chyflogwyr o rai o recriwtiaid  mwyaf  a mwyaf poblogaidd Merthyr Tudful mewn ffair swyddi ym mis Ionawr. Bydd y digwyd…

Casa Bianca current

Mae Siambrau Milbourne yn adeilad amlwg yng nghanol tref Merthyr Tudful- gyda'i gloc a’i leoliad canolig. Mae sawl preswylydd wedi bod i’r adeilad dros y blynyddoedd, a bydd y bennod nesaf yn agor cyn…

Casa Bianca old

Adeilad Siambrau Milbourne — adwaenir gan lawer yn lleol fel ‘Cornel Samuel’s’ oherwydd i’r siop gemydd, H. Samuel’s fod yn yr adeilad am flynyddoedd – yw un o adeiladau mwyaf eiconig canol tref Merth…

Homelessness video

Mae’r Cyngor wedi cynhyrchu fideo yn dangos sut mae bywydau pobl leol digartref wedi gwella yn dilyn y gefnogaeth dai a dderbyniwyd yn ystod y pandemig. Roedd newidiadau a wnaed i’r Ddeddf Dai Argyfwn…

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Find us on: