Newyddion a Digwyddiadau

Y lle gorau i chwilio am Wasanaethau a gwybodaeth y llywodraeth
Haws, cliriach, cyflymach.

Ar-lein, Mae'n arbed amser

Abnormal vehicle Jan 2024 (1)

Rydym wedi cael cyngor gan Allelys, y cwmni cludo sy'n gyfrifol am gludo'r cerbyd llwyth anarferoll, bod disgwyl i'r terfynol gludiadau ddigwydd ddydd Mercher Chwefror 28fed 2024, 00.30am - 05.45am.By…

council tax update

Yr wythnos hon, derbyniodd Cynghorwyr CBS Merthyr Tudful y cynigion cyllideb drafft ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, 2024/2025. Yn seiliedig ar gyllid o £123.2m gan Lywodraeth Cymru, mae diffyg o £…

Haystack Press Release Pic

Mae Caffi Haystack, caffi fferm a siop goffi Cymreig, ar fin agor ei ail leoliad ym Merthyr Tudful a bydd wedi'i leoli o fewn hen adeilad Becws Howfields ar y Stryd Fawr. Mae’r perchennog, Liam Lazaru…

Mayor and Leader

Heddiw, cynhaliodd Canolfan Hamdden Merthyr Tudful ddigwyddiad chwaraeon am ddim, gyda'r nod penodol o hyrwyddo chwaraeon anabledd a chyfleoedd cynhwysol ar draws Merthyr Tudful. Trefnwyd y digwyddiad…

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Find us on: