Newyddion a Digwyddiadau

Y lle gorau i chwilio am Wasanaethau a gwybodaeth y llywodraeth
Haws, cliriach, cyflymach.

Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ffos-y-fran logo

Gall grwpiau cymunedol Merthyr Tudful wneud cais am hyd at £500,000 o gronfa a sefydlwyd i wella safon bywyd preswylwyr lleol. Bydd Cynllun Grantiau Mawr Ffos-y-fran yn agor ar gyfer ceisiadau heddiw…

Caedraw Active Travel changes

Mae’r Cyngor yn ymgynghori gyda phreswylwyr am gynlluniau i wneud newidiadau i’r briffordd mewn dwy ysgol gynradd oherwydd pryderon am ddiogelwch. Mae llythyr wedi ei anfon at breswylwyr Ffordd Caedra…

Petrol measurement

Gyda’r cynnydd mewn prisiau tanwydd, mae ein swyddogion Safonau Masnach wedi cynnal gwiriadau mewn gorsafoedd petrol ar draws Merthyr Tudful i sicrhau bod mesurau tanwydd cywir yn cael eu dosbarthu i…

20220627_094937

Yn gynharach heddiw, cafodd disgyblion o  Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful, Ysgol Uwchradd Pen y Dre, a Choleg Merthyr gyfle i rannu eu profiadau buddugol o Eisteddfod yr Urdd gyda Chynghorwyr. Cyn…

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Find us on: