Newyddion a Digwyddiadau

Y lle gorau i chwilio am Wasanaethau a gwybodaeth y llywodraeth
Symlach, cliriach, cyflymach.

Ar-lein, Mae'n arbed amser

Merthyr master cmyk

Mae’r Cyngor Bwrdeistref Sirol yn gwneud cais i Lywodraeth Cymru am becyn arianol tuag at ddatblygiad gwerth £3.2m o waith adnewyddu pyllau y Ganolfan Hamdden a’r parc sglefrio gerllaw. Bydd y cynllun…

Ask Angela

Mae’r Cyngor, yr Heddlu a busnesau lletygarwch lleol yn cydweithio er mwyn sicrhau fod preswylwyr ac ymwelwyr yn mwynhau nosweithiau diogel allan ynghanol y dref y Nadolig hwn. Mae Heddlu De Cymru yn…

Active Travel sept 21

Eleni, rydych wedi rhoi eich barn am sut i wella y ddarpariaeth gerdded a seiclo ym Merthyr Tudful, gyda dros 1000 yn ymateb. Rydym wedi ystyried yn fanwl y sylwadau a barn gyhoeddus i gynhyrchu Map d…

Gelligaer clean up 1

Ym mis Hydref, bu 14 o wirfoddolwyr yn gweithio’n galed drwy’r penwythnos er mwyn clirio tipio anghyfreithlon o un o leoliadau hardd Merthyr.  Denodd y digwyddiad, a drefnwyd gan Daniel Lewis, Prentis…

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Find us on: