Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cymorth budd-daliadau tai a gostyngiadau y dreth gyngor, grantiau cymuned a'r celfyddydau.

Grantiau Cymunedol

Gwybodaeth am Grantiau Cymunedo.

Gostynigad Treth Cyngor

Gallwch wneud cais i weld a ellir lleihau’ch bil Treth Cyngor ar sail eich incwm neu os ydych ar incwm isel neu’n hawlio Budd-daliadau.

Taliadau tai dewisol

cymorth ychwanegol pan rydych chi’n ei gweld hi’n anodd talu’ch rhent

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

Darganfyddwch a ydych yn gymwys.

Gwnewch gais am Brydau Ysgol am Ddim

Dysgwch a allwch wneud cais am brydau ysgol am ddim.

Troi Tai'n Gartrefi

Cymorth i berchnogion eiddo gwag

Budd-daliadau Tai

Mae budd-daliadau tai yn eich helpu i dalu'ch rhent os ydych ar incwm isel.

Grantiau Gwisg Ysgol

Gwybodaeth am grant gwisg ysgol Llywodraeth Cymru a sut i wneud cais.

Cyllid Myfyrwyr

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymdrin â Chyllid Myfyrwyr bellach.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y