Ar-lein, Mae'n arbed amser

Budd-daliadau a Grantiau

Cymorth budd-daliadau tai a gostyngiadau y dreth gyngor, grantiau cymuned a'r celfyddydau.

Grantiau Cymunedol

Gwybodaeth am Grantiau Cymunedol.

Gostyngiad i’ch Treth Gyngor

Gallwch wneud cais i weld a ellir lleihau’ch bil Treth Cyngor ar sail eich incwm neu os ydych ar incwm isel neu’n hawlio Budd-daliadau.

Taliadau tai dewisol

cymorth ychwanegol pan rydych chi’n ei gweld hi’n anodd talu’ch rhent.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

Darganfyddwch a ydych yn gymwys.

Gwneud cais am Ginio am Ddim/Mynediad GAD (grant gwisg ysgol)

Dysgwch a allwch wneud cais am Ginio am Ddim/Mynediad GAD (grant gwisg ysgol).

Troi Tai'n Gartrefi

Cymorth i berchnogion eiddo gwag.

Budd-daliadau Tai

Mae budd-daliadau tai yn eich helpu i dalu'ch rhent os ydych ar incwm isel.

Cyllid Myfyrwyr

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymdrin â Chyllid Myfyrwyr bellach.

Cynllun Cefnogaeth Taliadau’r Gaeaf

Gwybodaeth ynghylch y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf a sut i wneud cais.

Taliadau Cymorth Costau Byw

Gweler isod y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

Taliadau Cymorth i Ofalwyr Di-dâl

Taliad £500 i ofalwyr ddi-dâl.