Ar-lein, Mae'n arbed amser

Casgliadau a Gynorthwyir

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i wneud cais am gasgliad a gynorthwyir.

Os ydych chi’n cael trafferth rhoi eich Bin Olwynion a’ch cynwysyddion ailgylchu allan ar ddiwrnod casglu gallwch ofyn am gasgliad a gynorthwyir ble y gall y timau casglu eich cynorthwyo chi.

Caiff asesiad ei wneud gan Wardeniaid Gwastraff y Cyngor a fydd yn adolygu a yw casgliadau a gynorthwyir yn briodol.

Bydd preswylwyr yn cael gwybod am eu cais.

Os fyddwch yn anghytuno â’r penderfyniad

Ceir proses apelio os fyddwch yn anghytuno â’r penderfyniad ble y bydd Wardeniaid Gwastraff yn cyflawni ail adolygiad os allwch ddarparu rheswm dilys pam nad oedd yr adolygiad gwreiddiol yn adlewyrchu’ch amgylchiadau arferol.

Dim ond un apêl am bob cartref a gaiff ei dderbyn oni bai bod amgylchiadau’r cartref yn newid.

Er mwyn apelio, defnyddiwch y ffurflen Cysylltu â Ni ar ymyl y dudalen hon.

Cysylltwch â Ni