Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Gwiriwch eich Diwrnod Casglu

Mae’r Tîm Gwasanaethau Gwastraff yn y broses o newid rhai llwybrau casglu. Os wnaethoch chi dderbyn llythyr yn ddiweddar yn eich hysbysu ynghylch newidiadau dydd casglu, cyfeiriwch at y wybodaeth yn y llythyr achos mae’n bosibl na fydd y newidiadau diweddar hyn yn ymddangos yn y canfyddwr cod post nes bod yr holl newidiadau wedi eu cwblhau. Os ydych chi’n meddwl y gallai eich eiddo gael ei effeithio ac yr hoffech gael gwybodaeth bellach, cysylltwch drwy e-bost: wasteservices@merthyr.gov.uk neu ffoniwch y gwasanaethau gwastraff ar 01685 725000.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y