Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwneud cais am Drwydded Fan neu Drelar

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i wneud cais am Drwydded Fan neu Drelar.

Bydd angen rhif cofrestru y cerbyd wrth gwblhau'r ffurflen

Am fwy o wybodaeth ar sut i wneud cais am drwydded fan neu drelar cyfeiriwch at ein Canllaw Canolfan Ailgylchu a Gwastraff Cartref

Mae'r cynllun trwyddedu ar gael i arbed y defnydd anghyfreithlon neu annheg o Ganolfannau Ailgylchu a Gwastraff y Cartref (y Canolfannau) ar gyfer cael gwared ar wastraff.

Pwy all wneud cais am Drwydded Fan neu Drelar?

Gall unrhyw breswylydd o Fwrdeistref Sirol Merthyr wneud cais.

Pryd sydd angen i mi Ymgeisio?

Rhaid gwneud cais am Drwydded Trelar cyn gwaredu gwastraff yn y Canolfannau.

Sut i Ymgeisio

Gellir gwneud cais am Drwydded ar-lein, 24 awr y dydd.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd Gwasanaethau Gwastraff yn gwirio’ch cais ac yn ei gymeradwyo neu ei wrthod.

Os gaiff ei gymeradwyo, bydd Swyddogion Safle’r Canolfannau yn cael ei chynghori.

Beth ydw i'w angen i fynd i’r GAGC?

Rhaid darparu tystiolaeth cyfeiriad a Gwybodaeth Bersonol a bydd staff y GAGC yn gwirio gyda gwybodaeth ar y drwydded. Nodwch fod Trwydded Yrru yn cynnwys llun yn gymwys fel tystiolaeth cyfeiriad a gwybodaeth bersonol.

Gall staff y GAGC wrthod derbyn unrhyw eitemau nad ydynt yn teimlo eu bod yn addas.

Beth yw cost Trwydded?

Mae Trwyddedau am ddim.

Gwastraff Masnachol

Os ydych chi’n cael gwaith wedi ei wneud gan berson/adeiladwr/cwmni preifat arall masnachol, dylech wneud yn siŵr fod sgip wedi cael ei logi i waredu unrhyw wastraff a gynhyrchir. Eich sgip chi ydyw a’ch cyfrifoldeb chi yw sicrhau ei fod yn cael ei waredu’n gyfreithlon.