Ar-lein, Mae'n arbed amser

Beth ydw i'n gallu'i ailgylchu?

Gellir derbyn y canlynol yn y Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff Cartref:

Am fwy o wybodaeth, cyfeiriwch at ein Canllaw Canolfan Ailgylchu a Gwastraff Cartref

 • Asbestos
 • Llyfrau
 • CD, DVD a Gemau
 • Batris ceir a chartref
 • Caniau
 • Cardfwrdd
 • Carpedi
 • Olew coginio ac injan
 • Tiwbiau fflwroleuol
 • Oergelloedd/rhewgelloedd
 • Poteli nwy
 • Gwastraff cyffredinol (Na ellir ei ailgylchu)
 • Gwydr
 • Gwastraff gwyrdd (gardd)
 • Graen caled (rwbel) / Pridd
 • Bylbiau golau
 • Matresi
 • Metel
 • Papur
 • Plastig (caled a meddal)
 • Bwrdd plastr
 • Tetra Pak (cartonau sudd)
 • Tecstilau
 • Setiau teledu/Sgriniau
 • Peiriannau Golchi/Sychu Dillad
 • WEEE (Offer trydanol)
 • Pren

Cynllun Paent am Ddim yng Nghanolfan Gwastraff Cartref ac Ailgylchu (CGCaA) Dowlais

Mae paent am ddim ar gael ar gyfer preswylwyr y Fwrdeistref Sirol o CGCacA Dowlais. Nodwch, na fydd y gwasanaeth ar gael yn CGCacA Aberfan.

Mae’r paent ar gael yn Adran Ailddefnyddio’r safle gerllaw’r banciau tecstilau.

Mae paent yn cael ei storio yn ôl math. Dim ond y paent a fydd ar gael ar y safle yn ystod cyfnod ymweliad y preswylydd fydd ar gael i’w gasglu. Ni eillir archebu’r math, y lliw na’r nifer o flaen llaw. Dylai unrhyw unigolyn a hoffai fanteisio ar y gwasanaeth hwn sy’n rhad ac am ddim adrodd i aelod o’r staff cyn cael mynediad i’r adran ailddefnyddio paent.

P’un ai eich bod yn gofyn am nifer bach neu fawr o baent am unrhyw waith DIY bach neu fawr chi am wneud, hoffem eich croesawu i gymryd mantais o’r gwasanaeth hwn a lleihau’r niferoedd o baent, sydd o ansawdd da cael ei anfon i'w gwaredu.