Ar-lein, Mae'n arbed amser

Bin neu Cadi Gwastraff Bwyd

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ofyn am Bin neu Cadi Gwastraff Bwyd.

Cesglir bob wythnos. 

Wrth ailgylchu bwyd caiff trydan ei greu I roi pŵer I dai a chynhyrchu gwrtaith.

OS GWELWCH YN DDA!

 • Unrhyw wastraff bwyd
 • Bwyd wedi’i goginio a heb ei goginio
 • Cig
 • Bagiau te
 • Pysgod
 • Esgyrn
 • Plisg wyau

DIM DIOLCH!

 • Gwastraff gardd***
 • Blodau addurn***
 • Bagiau plastig*

* Defnyddiwch eich bin olwynion

*** Defnyddiwch eich sach gwastraff gardd

Mae bagiau bwyd ar gael i'w casglu yn llyfrgelloedd Treharris a Dowlais ar gyfer preswylwyr Merthyr Tudful.

Bagiau Bwyd

Clymwch fag bwyd at eich Bin Gwastraff Bwyd ar ddiwrnodau casglu fel bod y criw casglu yn gadael rholyn newydd.

Gallwch gasglu bagiau bwyd o’r:

 • Canolfan Ddinesig
 • Uned 5
 • Uned 20
 • Llyfrgell Dowlais
 • Llyfrgell Treharris
 • Ymddiriedolaeth Ddatblygu 3G