Ar-lein, Mae'n arbed amser

Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu yn ystod Penwythnos Jiwbilî’r Frenhines

Bydd eich casgliadau gwastraff ymyl y ffordd ac ailgylchu yn digwydd are ich diwrnod arferol yn ystod Gŵyl y Banc Jiwbilî Platinwm y Frenhines.

Bydd casgliadau’r strydoedd sy’n cau yn cael ei gwneud yn gynnar felly peidiwch rwystro mynediad i gerbydau cyn 11am.

Am restr o bartïon stryd a drefnir, cysylltwch gyda customer.care@merthyr.gov.uk

Cysylltwch â Ni