Ar-lein, Mae'n arbed amser

Rhoi gwybod am gasgliad a fethwyd (bin/ailgylchu)

Dylech ond adrodd am gasgliad a gollwyd os:

  • I’ch cynhwysyddion gael eu rhoi allan i’w casglu cyn 7am
  • Mae hi’n awr wedi 3pm ar ddiwrnod eich casgliad
  • Nid ydym wedi dweud wrthych fod unrhyw broblemau mynediad ar eich stryd
  • Nid ydych wedi cael gwybod gan eich criw casglu bod problem gyda’ch sbwriel neu’ch ailgylchu 
  • Nid oes gennych ddigon o le yn eich cynhwysydd. Arhoswch tan y diwrnod casglu nesaf.

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i roi gwybod am gasgliad bin a fethwyd.