Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwneud cais am Drwydded Fan neu Drelar

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i wneud cais am Drwydded Fan neu Drelar.

Bydd angen rhif cofrestru y cerbyd wrth gwblhau'r ffurflen

Mae Aberfan a Dowlais ar agor bob dydd ar gyfer yr oriau canlynol:

09:00 – 20.00. Y mynediad olaf i’r safle yw 19.50.

Mae angen tystiolaeth o dull adnabod photographiaeth i dderbyn mynediad i’r canolfannau ail gylchu. Os na gallwch gallwch ddarparu tystiolaeth o’ch cyfeiriad yna fe fyddwch yn cael eich troi i ffwrdd.

Mae'r cynllun trwyddedu ar gael i arbed y defnydd anghyfreithlon neu annheg o Ganolfannau Ailgylchu a Gwastraff y Cartref (y Canolfannau) ar gyfer cael gwared ar wastraff.

Pwy all wneud cais am Drwydded Fan neu Drelar?

Gall unrhyw breswylydd o Fwrdeistref Sirol Merthyr wneud cais.

Pryd sydd angen i mi Ymgeisio?

Rhaid gwneud cais am Drwydded Trelar cyn gwaredu gwastraff yn y Canolfannau.

Faint o drwyddedau gallaf cael?

Gallwch ceisio am uchafswm o 3 trwyddedau fesul cais gyda terfyn o 6 y flwyddyn

Sut i Ymgeisio

Gellir gwneud cais am Drwydded ar-lein, 24 awr y dydd.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd Gwasanaethau Gwastraff yn gwirio’ch cais ac yn ei gymeradwyo neu ei wrthod.

Os gaiff ei gymeradwyo, bydd Swyddogion Safle’r Canolfannau yn cael ei chynghori.

Beth sydd angen i mi gael gyda mi yn y Canolfannau?

Rhaid i chi ddarparu  Llun cerdyn adnabod a tystiolaeth o gyfeiriad a fydd yn cael ei wirio yn erbyn y drwydded gan wasanaethyddion safle'r canolfannau. Nodwch y bydd trwydded yrru gyda llun yn gweithredu fel cerdyn adnabod a tystiolaeth o gyfeiriad.

Mae'r Swyddogion Safle’r Canolfannau ar yr hawl i wrthod eitemau os ydyn nhw’n credu eu bod yn anaddas.

Beth yw cost Trwydded?

Mae Trwyddedau am ddim.

Gwastraff Masnachol

Os ydych chi’n cael gwaith wedi ei wneud gan berson/adeiladwr/cwmni preifat arall masnachol, dylech wneud yn siŵr fod sgip wedi cael ei logi i waredu unrhyw wastraff a gynhyrchir. Eich sgip chi ydyw a’ch cyfrifoldeb chi yw sicrhau ei fod yn cael ei waredu’n gyfreithlon.

Rhaid i wastraff o safleoedd masnach beidio â chael ei gymryd ar y safleoedd. Gan nad yw’r safleoedd wedi eu trwyddedu ar y funud i dderbyn gwastraff masnachol, mae’n anghyfreithlon i ddyddodi gwastraff masnachol yn y Canolfannau ac ni fydd masnachwyr yn cael mynediad

Os ydych chi’n fasnachwr ym Merthyr Tudful rhaid i chi sicrhau bod gennych gontract gwastraff masnachol mewn lle i reoli eich gwastraff yn y modd priodol.