Gwasanaethau Profedigaeth

Nod Gwasanaethau profedigaeth yw darparu cymorth a chyngor defnyddiol o ran trefniadau i ymdrin â marwolaeth

Cofrestru genedigaeth

Manylion am pryd y dylech gofrestru genedigaeth

Priodasau a phartneriaethau sifil

Cofrestru priodasau a phartneriaethau sifil, datgan bwriad a lleoliadau trwyddedig

Diwygio tystysgrif geni

Sut i newid tystysgrif geni neu ail-gofrestru eich plentyn

Copïau o dystysgrifau

Gofyn am gopi o dystysgrif geni, priodas neu farwolaeth

Chwilio Hanes Teulu

Olrhain hanes teulu ar gyfer genedigaethau, marwolaethau a phriodasau

Seremonïau enwi

Dathlwch eni eich plentyn neu adnewyddu addunedau priodas

Cofrestru marwolaeth

Fel rheol, dylai pob marwolaeth gael ei chofrestru o fewn pum diwrnod

Seremonïau Dinasyddiaeth

Gwybodaeth ar yr hyn sy'n digwydd mewn seremoni dinasyddiaeth

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng h I L ll m N O P ph r rh s T th U w Y