Ar-lein, Mae'n arbed amser

Genedigaethau, Priodasau, Marwolaethau

Manylion am sut i gofrestru genedigaeth neu farwolaeth, cynllunio priodas sifil neu bartneriaeth sifil, gofyn am gopi o dystysgrif neu gynllunio gwasanaeth dathlu.

Gwasanaethau Profedigaeth

Nod Gwasanaethau profedigaeth yw darparu cymorth a chyngor defnyddiol o ran trefniadau i ymdrin â marwolaeth.

Cofrestru Genedigaeth

Manylion am pryd y dylech gofrestru genedigaeth.

Priodasau a phartneriaethau sifil

Cofrestru priodasau a phartneriaethau sifil, datgan bwriad a lleoliadau trwyddedig

Diwygio tystysgrif geni

Sut i newid tystysgrif geni neu ail-gofrestru eich plentyn

Archebu tystysgrifau geni, marwolaeth, priodas a phartneriaeth sifil

Archebu tystysgrifau geni, marwolaeth, priodas a phartneriaeth sifil swyddogol o Gofrestrydd Cyngor Merthyr os oes angen copi arnoch neu os ydych am ymchwilio i’ch coeden deuluol.

Chwilio Hanes Teulu

Olrhain hanes teulu ar gyfer genedigaethau, marwolaethau a phriodasau

Seremonïau enwi

Dathlwch eni eich plentyn neu adnewyddu addunedau priodas

Cofrestru marwolaeth

Fel rheol, dylai pob marwolaeth gael ei chofrestru o fewn pum diwrnod

Seremonïau Dinasyddiaeth

Gwybodaeth ar yr hyn sy'n digwydd mewn seremoni dinasyddiaeth

Ffioedd Cofrestrydd

Ffioedd Cofrestrydd

Dywedwch Wrthym Unwaith

Mae Dywedwch Wrthym Unwaith yn wasanaeth am ddim a gynigir gan y Llywodraeth EM.