Ar-lein, Mae'n arbed amser

Beth yw Credyd Cynhwysol a sut i wneud cais.

Beth yw Credyd Cynhwysol?

Darganfyddwch beth yw Credyd Cynhwysol a chymryd lle beth fydd e o 27 Mehefin 2018.

Sut ydw i’n hawlio Credyd Cynhwysol?

Gael gwybod sut i wneud hawliad credyd cyffredin.

Rhagdaliadau

Darganfyddwch beth yw rhagdaliad tymor byr.

Gostyngiad i’r Dreth Gyngor

Darganfyddwch am Ostyngiad i’r Dreth Gyngor.

Taliad Disgresiwn at Gostau Tai

Darganfyddwch sut y gallwn helpu os ydych yn cael trafferth talu eich rhent.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y