Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gostyngiad i’ch Treth Gyngor

Nid yw Gostyngiad i’r Dreth Gyngor yn gynwysedig yn eich hawliad Credyd Cynhwysol ac felly bydd angen i chi wneud cais i’r Adran Fudd-daliadau ar gyfer hwn.

Er mwyn gwneud apwyntiad i wneud halwiad e-bostiwch benefits@merthyr.gov.uk neu ffoniwch 01685 725000.