Ar-lein, Mae'n arbed amser

Sut ydw i’n hawlio Credyd Cynhwysol?

Gellir hawlio Credyd Cynhwysol ar-lein ar www.universal-credit.service.gov.uk.

Bydd angen cyfeiriad e-bost arnoch, manylion banc, gwybodaeth sy’n berthnasol i unrhyw rhent a dalwch, unrhyw gostau eraill sydd gennych fel costau gofal plant ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall i’ch cartref.

Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/making-a-claim/before-you-claim/