Ar-lein, Mae'n arbed amser

Beth yw Credyd Cynhwysol?

Darganfyddwch beth yw Credyd Cynhwysol a chymryd lle beth fydd e o 27 Mehefin 2018

O 27 Mehefin 2018 bydd Credyd Cynhwysol yn cymryd lle hawliadau newydd am Fudd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceiswyr Gwaith (yn Seiliedig ar Incwm), Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn Seiliedig ar Incwm), Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith.

Pe byddai amgylchiadau eich cartref yn newid, a fyddai’n golygu fod angen i chi hawlio unrhyw un o’r uchod, byddai hefyd angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol

Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/new-to-universal-credit/is-it-for-me/

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y