Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ein Lleoliadau

Caiff manylion am y lleoliadau sydd yn cael eu cynnig ar hyn o bryd eu nodi yn y proffiliau lleoliad isod.

Rydym yn eich annog i archwilio’r proffiliau i ddysgu am yr amrywiaeth eang o gyfleoedd sydd ar gael. Bydd y proffiliau yn rhoi gwybodaeth i chi am yr adran y mae gennych ddiddordeb ynddo a’r maeth o dasgau y gallech eu cyflawni ar leoliad.

Ceir hefyd peth lleoliadau strwythuredig ar gael sy’n eich galluogi chi i gael profiad mewn amrywiaeth ehangach o feysydd.

Proffiliau Lleoliad

Peirianneg a Thraffig

Priffyrdd

Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol

TGaCH ac Argraffu

Gwasanaethau Cymdogol

Uned Polisi Iaith Gymraeg

Gofal Plant

Os hoffech wneud cais am leoliad, neu os oes diddordeb gennych mewn maes heb ei restru uchod, yna gwneud cais ar-lein.